Fjordtun oppvektsenter
Fjordtun oppvektsenter

Om oss


Fjordtun skule er ein 1 – 4 skule og ein del av Fjordtun oppvekstsenter.
Her er skule, SFO og barnehage i same bygg, organisert som ei tenesteeining med felles administrasjon.

Oppvekstsenteret ligg ved sjøkanten i Sværefjorden, 20 min frå Balestrand sentrum i retning Gaularfjellet.