Kaupanger skule
Kaupanger skule

Om oss

Kaupanger skule er ein 1-10-skule og har 192 elevar og 36 tilsette.

Kaupanger skule, "skulen i skogen" ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. Skogen rundt skulen pregar uteaktivitetane til elevane; populære aktivitetar i skogen er hyttebygging, sistenleikar, rolleleik mm.  I tillegg har me ein flott klatrepark og ei stor kunstgrasbane der elevane driv med mykje god aktivitet.

Skulen har ein sentral rolle i bygda, og på fritida er det fleire lag og organisasjonar som har aktivtetane sine i skulebygga.

Kaupanger skule si nettside