Leikanger barneskule, men flagget til topps
Leikanger barneskule. (Foto: Mariann Skau)

Om oss

Leikanger barneskule har elevar frå 1. til 6. klasse. 

Skulen ligg fint til ved idrettsplassen i Leikanger, der ein finn kunstgrasbane, grasbane og friidrettsanlegg.

Barneskulen ligg i gangavstand frå dei store bustadfelta i kommunen, og frie naturområde er lett tilgjengelege til bruk for elevar og lærarar. Her er også ein flott klatrepark.

Leikanger barneskule si nettside NB! Adressa til nettsida til Leikanger barneskule er endra til leikanger.barneskule.no (tidlegare leikanger-barneskule.no).

Skulefritidsordninga Bjørnehiet held til på Leikanger barneskule.