Leikanger ungdomsskule
Leikanger ungdomsskule

Om oss

Leikanger ungdomsskule har elevar i 7. - 10. klasse.

Skulen ligg fint til med Sognefjorden og Leikanger kyrkje som næraste nabo. Her kjem turistar for oppleva fjorden og dei sjeldne trea i prestehagen. Ungdomsskuleelevane tek seg gjerne ein dukkert i fjorden sommar som vinter.

Leikanger ungdomsskule si nettside