Trudvang skule
Trudvang skule

Om oss

Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 parallellar og omlag 330 elevar. 

Rundt 50 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse finn me lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar og fagarbeidarar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal.