Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Dersom maksprisen i barnehage overstig meir enn 6% av den samla inntekta til familien/hushaldet, skal du ha redusert pris.

Frå 1. januar 2021 er maksprisen kr 3 230. Hushald med samla inntekt under kr 592 167 får rett til redusert foreldrebetaling. 

Alle må søkja på nytt for kvart barnehageår og leggja ved siste skattemelding.
Vedtak gjeld frå månaden etter at søknaden og rett dokumentasjon er motteken.