Årsplanen er barnehagen sitt viktigaste styringsdokument. Her skal barnehagen beskrive korleis ein arbeider for å nå måla i lova og rammeplanen for barnehagen. Her kan du sjå kva barnehagen er forplikta på: Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen.