Tilsette på avdelinga:

Pedagogisk leiar: Liv Kari Selseng Salte

Barnehagelærar: Alvhild Fedje

Barnehagelærar: Hågen Før

Fagarbeidar: Monica Sandøy

Spesialpedagog: Elin Bye Duhrman

 

Kontakt:

E-post: liv.kari.selseng.salte@sogndal.kommune.no

Tlf: 90 72 64 92